Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
10. Het verschil van twee getallen, waarvan het
eene vijfmaal meer dan het andere is, is 20. Welke
zijn die getallen ?
§ 4.
1. De som van 3 getallen is 112. De som van de
twee eerste is 40, van de twee laatste is 96. Welke
zijn die getallen ?
2. De som van 3 getallen is 114. liet verschil der
twee eerste is 22, dat der twee laatste is 16. Welke
zijn die getallen ?
3. De som van 3 getallen is 102. Telt men by hel
eerste getal 17 — bij het tweede 4 — dan zijn die drie
getallen even groot. Welke zijn die getallen ?
4. Telt men bij een getal van twee cijfers de som
der cijfers op, dan verkrijgt men 38; telt men er het
verschil der cijfers bij op, dan verkrijgt men 34.
Welke getallen zijn dat?
5. Van een getal van twee cijfers is de som lO-
Verhoogt men het cijfer der eenheden met 4, dan
zijn de cijfers gelijk. Welk getal is dit?
G. Hoeveel is 28x25? 17x 125? 19x21 ? 31 x39?
7. Men heeft het product gezocht van 5 en 25. Hoe-
veel maal zou men 5 bij 25 moeten optellen , om het-
zelfde resultaat te verkrijgen 1
8. Er is eene aftrekking. De rest is 7. Als men
den aftrekker van het verschil aftrekt, is de rest 4.
W^elke is die aftrekking?
9. Er zijn 5 getallen. Hunne som is even. Hoe kun-
nen die getallen zijn? En geef daarvan voorbeelden.
10. Men heeft eene aftrekking. Aftrektal en aftrek-
ker bestaan uit 4 cijfers, 't Verschil is 7518. Telde