Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
men allen te zamen, dan laten turn gedrag, hunne orde
en hun toon niets te wenschen over. Natuurlijk is dit
in de eerste plaats toe te schrijven aan de opvoeding-
en den omgang, die zij van huis medebrengen. Doch
naar waarheid en billijkheid mogen wij gerust beweren
dat ook de behandeling op het gymnasium zelf er iets
toe bijdraagt. En maakt de takt. waarmede door woord
of daad wordt gestraft^ geen aanmerkelijk deel uit van
de behandeling?
Geen straf eenerzijds zonder belooning anderzijds, in
de jongenswereld.
Jongens kunnen niet zoo dadelijk doordrongen zijn
van het wijsgeerig begrip, dat zij de deugd moeten
Herhebben om haarzelve. Daartoe moeten zij langzamer-
hand gebracht worden. Men kan gemakkelijk den draak
steken met ))zoet zijn'' en y>goed oppassen'' en wat dies
meer zij. Men kan gemakkelijk glimlachend de schouders
ophalen over te veel zorg voor orde, tucht en stilte
bij het onderwijs. Men kan gemakkelijk het hoofd
schudden over maatregelen tegen nalatigheid en slor-
digheid, en zich verbeelden dat die kw^aal op den duur
van zelf terecht komt. Doch men aanvaaixle zelf de
taak om ondeugende, ongemanierde jongens tot hunnen
Veroorzaken of vermeerderen zij niet het groote gevaar, dat de (hkwijls
zware otfers, die »Ie onders zich getroosten om aan hunne kinderen eene
gymnasiale opleiding te verschalï'en, bij het minder beschaafde, minder
ontwikkelde en minder nadenkende gedeelte der belastingbetalende bevol-
king, dat van het gymnasium geen gebruik maakt, — om van de be-
lastingvrije volksklasse in het geheel niet te gewagen — dat die zware
oilers nijd en afgunst wekken, in plaats van lof en navolging?