Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verordening van 5 Juni 1870 '), vooi* [»rijzen de som
van driehonderd gulden toegestaan, waarvan het Rijk
(Ie hellt voor zijne rekening neemt.
üe vraag kan gesteld worden, of' dit geld goed
besteed is, m. a. w., of het voordeel het offer uit de
gemeentekas en 's Rijks schatkist waard is. Hierop komt
het aan, en deze vraag zullen wij derhalve, naar onze
opvatting en overtuiging, beantwoorden.
Wij stellen uitdiukkelijk op den voorgrond dat wij
nooit van de meening uitgaan, dat eenig denkbeeld,
hetwelk wij voor ons gymnasium deugdelijk en proef-
houdend hebben bevonden, op andere inrichtingen van
onderwijs moet oveï'gebracht worden. Wij zijn zeer
naijvei'ig op de zelfstandigheid van ons gymnasium,
maar wij beginnen met die van andere scholen volkomen
te eerbiedigen. Voor ons gymnasium verkiezen wij elk
eigen karakter boven geen karakter. In het algemeen is
er niets dat wij voor het onderwijs noodlottiger achten
dan overdreven zucht naar gelijk- en gelijkvormigheid.
üe leerlingen van het Leidsche gymnasium komen
uit alle standen der maatschappij Um ons te houden
') Artikel 11 zegt: »Na het overgaiigsexame!» beslissen Curatoren,
op voordracht van rector en leeiaren, aan welke leerlingen eereblijken
zullen worden toegekend.
De regelen daarbij in acht te nemen, worden door Curatoj-en, in
overleg met rector en leeraren, bij liuislioiuielijk reglement vastgesteld.
De uitreiking der eere blij ken heeft plaats bij den aanvang van het
nieuwe schooljaar, op eenen dag door Curatoren in overleg met Burge-
meester en Wethouders te bepalen."
op dit oogenblik zijn er 96 leerlingen en één toehoorder.