Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hollander", waarvan ons den 20"! Octoher II. een exem-
plaar ter kennismaking werd toegezonden. Zij moesten
dienen tot voorlichting der kiezers bij de vervulling van
drie plaatsen in den Gemeenteraad van Leiden. Voor
zoovei're zij op de politiek betrekking hebben, zullen
wij er ons niet mede inlaten. Met politieke of, wat
tegenwoordig hetzelfde schijnt te zijn, godsdienstige
partijen, leuzen en twisten hebben wij op het gymnasium
niets te maken. Onze taak is het, zooveel mogelijk met
samenwerking van ouders en voogden, onverschillig van
welke godsdienstige richting, welke politieke partij,
welken stand of rang, de leei'lingen opteleiden tot zelf-
standige studie aan de Universiteit '). Doch juist omdat
wij aan samenwerking met ouders en voogden de grootste
waarde hechten, is het ons volstrekt niet onverschillig,
hoe deze denken over de middelen, die wij, behalve de
van regeeringswege voorgeschreven leerstof, tot vorming
der leerlingen noodig achten en aanwenden.
Hiertoe behoort ook het geven van prijzen.
Tot nog toe heelt de Gemeenteraad, welks leden,
naar wij meenen, ovei' de politieke en godsdienstige
vragen van den dag juist niet allen eenstemmig denken,
jaarlijks met overgroote meerderheid, zoo niet met
algemeene stemmen, ter uitvoering van art. I 1 der
') Artikel 5 der wet op liet Ilooger Onilerwijs zegt; »Gymnasiii zijn
instellingen, voorlieroiilenrt tot universifnir onilcrwijs.''