Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Mochten Curatoren en Gemeenteraad vinden dat wij
hersenschimmen najagen, dat wij met onze opvatting
over het bestuur van het gymnasium en de leiding der
leei'lingen ons in eene wereld van idealen bewegen, en,
dat honderd vijftig gulden uit de gemeentekas en nog
(!ens honderd vijftig gulden uit 's Rijks schatkist te veel
zijn voor eene poging om aan een kleine honderd gym-
nasiasten nog wat anders te leeren dan wat precies
voor het eind-examen noodig is — mochten zij tot die
overtuiging komen, het zou ons leed doen, maar wij
zouden eerbiedig zwijgen, gelijk ons betaamde. Onwrik-
baar zouden wij toch hetzelfde doel voor oogen houden:
het banen en veraangenamen van den weg over den
examenberg. Die gelooven, haasten niet.
Zoolang daarentegen Cuiatoren en Gemeenteraad
artikel 11 der Verordening handhaven, zullen wij ons
gaarne de vele moeiten en zorgen blijven getroosten,
die de getrouwe behartiging van dii artikel in het be-
lang der leerlingen van ons vordert. Als er sprake is
van last dooi' de prijzen vei'oorzaakt, kan niemaufl ep
meer last van hebben dan wij zelve. En zoo er één ding
is in de handhaving der prijzen, waartegen ons geoor-
loofd eigenbelang op den duur in verzet zou kunnen komen,
al verrichten wij nauwgezet het werk daaraan verbon-
den, dan is het de ouderwetsche ') Promotie en prijsuit-
') Ouderwetsch, niet verouderd, in den zin van anliqiius: moribns
antiquis stat res Romana virisqne, vrij vertaald:
met den ouderwetschen trant
blijft Latijn liet best in stand.