Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
kracht verkrijgen ile examinandi tegenover de examina-
toren en (lunne beoordeelaars, en des te minder kwellen
de examens. Daarom ook trachten wij naar ons beste
vermogen aan de bibliotheek van het gymnasium eetiige
uitbreiding te geven, en is het ons een lust en eene
voldoening te ontwaren, dat de boeken langzamei'hand
mindei' rustig en ongestooi'd op de planken staan, floe-
veel het waard is dat zij die voor studie bestemd zijn
de kunst van lezen leei'en, heeft niemand beter gezegd
dan Carlyle, in zijne toespraak tot de studenten van
de ITnivei'siteit van Edinburgh , toen Viij den April '18G0
de waar(]igheid van l^ord liectoi'aanvaardde. »De keuze
van boeken" was het onderwerp zijner rede. »De duide-
lijkste en gebiedendste plicht", zegt hij o. a., »i'ust
op elk uwer om volhardend te zijn in het lezen. En gij
moet leei'en goed te lezen, hetgeen misschien moeilijker
is dan gij u voorstelt. Gij moet leeren met onderscheid
te lezen, en daarvoor hebt gij leiding noodig iïi de
keuze uwer boeken". Indien dit waar is van studenten
ftan de lloogeschool, en indien het gymnasium moet oplei-
den tot zelfstandige studie aan de Hoogeschool, moeten
dan de beginselen van de kunst van lezen niet, evenzeer als
die van de kunst van leeren, op het gymnasium ingeprent
en bij den overgang van het gymnasium naar de Hooge-
school als kostbaar eigendom medegenomen worden?
Hiermede hebben wij naar vermogen de vraag beant-
woord, die wij boven stelden, of het geld voor de
prijzen goed besteed is, m. a. w. of het voordeel het
olfer uit de gemeentekas en 's Rijks schatkist waard is.