Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
zijne {)i'ijzen mag besteed woideri. Wat nu verder?
Woi'dt liem nu een oud, opgelapt boek in de handen
gestopt, dat hij misschien nooit zal lezen? Indien er
zijn, die uit luuuie jongensjaren de herinnering aan
dei'gelijke prijzen met ons gemeen hebben, kunnen wij
hen gerust stellen: op het Leidsche gymnasium gaat
liet anders toe. De leerlingen mogen zelve de prijzen
kiezen en over de keuze te voren met hunne ouders,
voogden, leeraren of den rector raadplegen. Ook mogen
zij een gi'ootere som besteden dan te hunner beschik-
king is gesteld, mits zij het verschil bijbetalen '). Zoo is
het mogelijk., dat zij liefhebberij behouden of allengs
vei'krijgen in goede lectuui', gaandeweg mooie, geschikte
boeken leeren kiezen, en den grondslag leggen van eene
bibliotheek. Al is er maar één van de twintig, die bij
zijn overgang van het gymnasium naar de Hoogeschool
deze voordeelen medeneemt, achten wij voor ons het
geld, dat voor de prijzen wordt uitgegeven, uitmuntend
besteed. Want nog eens moeten wij op het gejammei'
over examenwoede en examendruk terugkomen. Wel!
beter tegenwicht tegen de zwaarte van examens zal
men aau de jeugd verschaffen dan de aankweeking van
eigen liefhebberij, de gelegenheid tot eigen lectuur?
Hoe meer men hieraan de hand houdt, des te meer
') Ter voorkoming van misverstaiiri of van verkeerde voorstelling ileelen
wij mede, dat op een bedrag van + /'300 door ± GO leerlingen ±/'30
wordt bijbetaald. Er wordt mede bedoeld en ber eikt, dat b. v. hij die ov(m
fiS heeft te beschikken, een mooi en nuttig boek, dat ƒ 6.50 kost, zonder
bezwaar kan uitkiezen.