Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
il
0[) vragen, die met het werk in verband staan? Legt
de ieerUng belangstelling aan den dag? Daar komt het
vooral op aan. Welke middelen moet de leeraar aan-
wenden om de belangsteihng op te wekken en levendig
te houden? liet is onnoodig te zeggen, dat ook hier de
persoonlijkheid van den leeraar in de eerste [)laats in
aanmerking komt. Doch het kan goed zijn dat hij den
leerling, wiens vei-mogens nog moeten ontwikkeld worden
en wiens krachten nog zwak zijn, ook gedurig steunt
door het uitzicht op belooning of op verbeuring van
beloonuig. 01' moet hij liever schermen met het examen-
spook? De gelieele wereld klaagt over examenwoede en
examendruk, en de geheele wereld is ei', in meerdere
of muidere mate, aan schuldig. De wetgevers plagen,
de ouders jagen, de examinatoren overvragen, ile exa-
minandi verdragen, de eindcijfers behagen, en allen
klagen. Dit zit in de lucht en is nu eenmaal niet anders.
Personne n'a plus d'esprit que tout le monde. In de
volgende eeuw slaat men misschien tot een ander uiterste
fjver, — dum vitant stulti vitia in contraria currunt —
en na lang tobben zal men eindelijk in evenwicht komen.
Zoo er echter op liet oogenblik hier of daar nog leer-
aren gevonden worden, die onder de middelen tot tem-
pering der woede en tot verlichting van den druk ook
het toekennen of onthouden van prijzen aanwenden,
zou het dan niet gei'aden zijn hen ongestoord hunnen
gang te laten gaan?
Wij stellen het geval, dat een leerling de aanspraak
op alle prijzen behoudt en dat er b.v. zes yulden voor