Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
hij ook moge doen, hij verkeert niet onder den indruk
van het oogenblik , en de lastige leerling wordt gestraft
of niet gestraft, al naar gelang hij zelf verkiest. De
leeiling was niet passief toen hij stoorde, en hij mag
ook niet louter passief zijn als de straf moet volgen.
Het gevoel van medevei'antwoordelijkheid moet bij hem
gaande gemaakt en versterkt worden. Vooreerst moet
hij zelf inhalen wat hij door zijne verwijdering aan
onderricht te kort kwam. Ten ander weet hij dat zijne
aanspraak op prijzen vermindert. De graad dei' vei'min-
dering hangt af van den aard der overtreding. Wil hij
de prijzen op den duur niet alle verbeuren, dan moet
hij maar oppassen. Hij moet zelf weten wat ze hem
waard zijn. De straf van den störenden leerling wordt
dus grootendeels van het oogenblik naar de toekomst
overgebracht en van zijn eigen wil afhankelijk gesteld.
Intusschen is het belang der geheele klasse dadelijk
tegen schade behoed. Komt de kuur terug, dan worden
de schroeven wat aangezet. De ouders en voogden zijn
er ook nog. Door samenwerking worden de kuren lang-
zamerhand minder. Ook wordt de jongen dagelijks een
greintje verstandiger. Voor ongeneeslijke kuren zou op
het gymnasium geene plaats zijn. Het gymnasium is
evenmin een verbeterhuis als eene bewaarschool.
Verbeuring door werk.
Indien een leeraar onder vlijt alleen verstond het
werktuigelijk verrichten van arbeid, moest hij liever het
ondei'wijs vaarwel zeggen. Hoe wordt het werk verricht
en hoe zijn in de klasse de antwoorden van den leer ling