Boekgegevens
Titel: Tweeërlei weegschaal
Auteur: Mey, H.W. van der
Uitgave: Leiden: Eduard IJdo, 1892
Herziene druk van 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6512
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201436
Onderwerp: Onderwijs: studentengedrag
Trefwoord: Straf, Beloningen, Gymnasia, Financiering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweeërlei weegschaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
plicht te brerif^en; men geve zelf' met ernst en toewij-
ding onderwijs onder rumoer en wanorde; meu lette
nauwkeurig op de gevolgen van ongemaniei'dlieid, stout-
heid, wanorde, nalatigheid en slordigheid voor geheele
klassen: en men zal zwijgen en geene neiging tot glim-
lachen meer gevoelen.
En welke straffen en belooningen zijn de beste ?Zoo-
datiige, waai'bij altijd meer op de toekomst dan op
het oogenblik, meer oj) de geheele klasse dan op den
enkelen leerling wordt gelet, met die beperking evenwel,
dat wel degelijk de belangen van eiken leerling afzon-
derlijk worden in het oog gehouden en behartigd. ')
Hiei'op berust het stelsel, waarnaar op het gymna-
sium prijzen gegeven worden.
Ieder leerling begint met de aanspraak op zoovele
prijzen als er groepen van vakken zijn , waarvoor prijzen
gegeven worden. Maar hij kan ze verbeuren. Door zijn
gedrag alle te zamen, door zijn werk voor elke groep
van vakken afzonderlijk. Dit geschiedt naar bepalingen
door Curatoren vastgesteld. Ieder leerling wordt dus
voortdurend met zichzelven vei'geleken en heeft intus-
schen de gelegenheid om zich aan het voorbeeld van
anderen te spiegelen. Tot verwaandheid, afgunst en
])artijdigheid, waarvoor men bij het geven van éénen
enkelen prijs aan den primus der geheele klasse tei'echt
bevi'eesd is, wordt geene aanleiding gegeven. De leer-
') Vgl. p. H, '26 eii '27 van de «Opmerkingen over het gymnasiaal
onilerwijs."