Boekgegevens
Titel: Opgaven ter berekening uit het hoofd voor de leerlingen der lagere school: behoorende bij de Handleiding voor het rekenonderwijs
Deel: Derde stukje
Auteur: Meurs, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1876
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6508
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201433
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven ter berekening uit het hoofd voor de leerlingen der lagere school: behoorende bij de Handleiding voor het rekenonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
bescliuiten è, 60 ets de honderd. Voor hoeveel geld
had hij in zijn' wagen?
3. Een winkelier kocht eens eene baal ongebrande kof-
fieboonen, wegende 100 K.G., voor 50 ets de 5 K.G.
Hij brandt ze en verliest daardoor een vijfde ge-
deelte in gewicht. Hoe duur moet hij nu de K.G.
verkoopen, om op de H.G. een cent te winnen?
Hoeveeknaal is de helft van negendehalve H.G. in
de helft van negendehalve K.G. begrepen?
5. Jaa had de helft van 20 gulden en een kwartje
verdiend en zijn broeder oen vierde van 52 en een
halven gulden. Wie had het meest verdiend?
6. Hoeveelmaal is een achtste van twaalf en een half
in een vierde van dertiendehalf begrepen?
7. Een boer verkocht 20 kazen voor 32 stuivers per
stuk. Als de twintig kazen te zamen 40 K.G. wegen,
hoeveel geld zou dan op die wijze de vijftig K.G.
kosten ?
8. Bereken eens den prijs van 9 M. 2 d.M. en 5 c.M.
laken, als de M. 6.40 gl. kost.
9. Iemand kocht een 8e gedeelte van een H.L. aard-
appelen en betaalde daarvoor 0.375 gl. Hoeveel zou
hij voor een D.L. hebben moeten betalen?
10. Hoeveel bedraagt 0.49 van een rijksdaalder meer
dan 0.9 van een gulden?
§ 15.
1. Een winkelier verkocht dertiendehalve K.G. suiker
voor 10 gl. Hoeveel geld zou hij meer ontvangen
voor 125 K.G.?