Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
baar klein zijn, bevinden. Volgens bet bovengezegde ligt
het zwaartepujit op de lijn zelve, en omdat deze homogeen
is, in het midden. Op de beide helften vau de lyn AB
Fig. 3.
Z
A..
B
liggen een even groot aantal massapunten, die twee aan
twee even groot zijn en op denzelfden afstand van het mid-
den der lyn liggen. Van elk punt ligt het zwaartepunt in
Z en dus ook van de geheele lijn.
Wordt het zwaartepunt gezocht van den omtrek eens
driehoeks ABC, dan liggen vooreerst de zwaartepunten der
drie zijden in hunne middens , dus in de punten D, E en F.
Fig. 4.
Deukt men zich de massa's der zgden in deze punten
vereenigd, dan ligt het gemeenschappelyk zwaartepunt der
lijnen AB en AC zoodanig in de lijn DE, dat:
DG:EG = AC: AB,
omdat de massa's der zgden met hare lengten evenredig zyn.
Maar omdat de lijn DF evenwijdig aan ^C en EF even-