Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
De algebraïsche som der momenten van al de punten
eens lichaams 7net betrekking tot een vlak , heet het moment
van het lichaam ten opzichte van dat vlak.
Fis. 2.
Zij PQ een vlak, A en B twee stoffelijke punten met
de massa's «i en jwi, C het zwaartepunt dezer massa's; in
dat punt denken wij ons de massa m + m^ vereenigd.
Worden uit deze drie punten loodlijnen op het vlak neer-
gelaten, de voetpunten dezer loodlijnen vereenigd door de
lijn A'B', en uit het punt A de lijn AE evenwijdig met
A'B' getrokken, dan is:
m X AA' + mi X EB' = (m 4- m{) C'D {a)
want uit de figuur is gemakkelgk te zien, dat de lijnen AA',
EB' en DC' aan elkander gelijk zijn.
Maar omdat, volgens de bepaling van het zwaartepunt:
w X AC = TOi X BC
is ook (m -(- r)?i) AC = m, x AB
of, omdat de driehoeken ACD en AEB gelijkvormig zijn:
(m + rni) CD = m, x BE.