Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
7(3
•' ' zaakt wordt. Indien een punt, dat in rust is, in beweging
I gebracht wordt door eene kracht, is de richting van de
• snelheid, die het punt verkrijgt, de richting der kracht.
Als het punt eene rechtlijnige beweging behoudt, is de
richting van de kracht standvastig ; maar verandert de rich-
ting der beweging van het punt, dan verandert ook de
richting der kracht, omdat die der versnelling gewijzigd
! wordt. In een bepaald punt van de baan is de kracht steeds
j gelijk gericht met de versnelling in dat punt.
i In hoofdstuk III, § 2, hebben wij bewezen, dat een
punt of lichaam, hetwelk eene eenparige beweging heeft
j langs den omtrek eens cirkels, in elk punt van de baan
j eene versnelling ondergaat, die naar het middelpunt van
; den cirkel gericht is, en welker grootte — is, als v de
r snelheid en r den straal beteekent.
Hieruit volgt, dat op de massa eene kracht moet werken,
die steeds volgens den straal naar het middelpunt gericht
is. Zij draagt den naam van middelpuntzoekeiide kracht;
hare grootte is, als de massa van het punt door m wordt
voorgesteld, gegeven door de uitdrukking:
(8).
Als bv. een steen door een touw, dat men in de hand
houdt, wordt rondgedraaid, moet men voortdurend een
kracht uitoefenen, die in de richting van het touw op den
steen wordt overgebracht; zij is dus steeds naar de hand,
het middelpunt van den cirkel, dien de steen doorloopt,
gericht. Breekt het touw, dan houdt de kracht op te werken,
de steen beweegt zich door de traagheid volgens de raak-
lijn verder.
Als eene kracht op een stoffelgk punt werkt, noemt men
dit punt het aangrijpingspunt. Eene kracht kan echter ook
werken op de oppervlakte of op de geheele massa van een
lichaam. Tot de eerste soort behooren de drukhingen, welke
lichamen, die met elkaar in aanraking zijn, op elkander