Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Werktuigen, welke dienen om krachten te nieten, dragen
den naam van dynamometers; zij komen in verschillende
vormen voor, naarmate van den aard der krachten, welke
bepaald moeten worden. Gewoonlgk bestaan zij uit een stalen
veer, en wordt eene kracht gemeten door de verandering
in vorm, welke zij de veer doet ondergaan. Men kan name-
lijk eerst de werking van bekende krachten op de veer
onderzoeken, d. w. z. men kan nagaan, welke samendruk-
king gewichten van 1 kilogram, 2 kilogrammen enz. ver-
oorzaken. Neemt men vervolgens de samendrukking waar,
welke door eene andere kracht wordt uitgeoefend, dan kan
door vergelgking de waarde dezer kracht gemeten worden.
Zij wordt dan in statische eenheden gevonden, maar kan,
als de waaide van g op de plaats der waarneming nauw-
keurig bekend is, tot dynamische maat herleid worden.
In figuur 1 is een dergelijke dynamometer afgebeeld; hij
bestaat uit twee stalen veeren, die in C en Z) aan elkaar
Fig. 1.
bevestigd zijn. De afstand der punten A en B verandert op
evenredige wijze met de krachten, welke in B op de veeren
werken, als deze krachten niet te groot zijn.
Voor de bepaling van sommige natuurkrachten, electrische
krachten bv., gebruikt men zoogenaamde tors,e-ia/an^en,
waarbij die krachten met de veerkracht van gespannen draden
vergeleken worden. Een torsie-balans bestaat in hoofdzaak