Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Twee krachten, die aan twee massa's dezelfde versnelling
geven, verhouden zich als die massa's.
Alle lichamen krijgen door de aantrekkingskracht der
aarde op dezelfde plaats dezelfde versnelling; de kracht,
welke door de aarde op een voorwerp wordt uitgeoefend,
heet het gewicht van dat voorwerp. Stelt meu de gewichten
van twee lichamen door G en G' voor , dan is, volgens (4):
G : G' = OT : w'..........(5).
De gewichten van twee lichamen zijn op een zelfde plaats
evenredig met de massa's. Daarom is het gewicht van eeu
lichaam eene maat voor de hoeveelheid stof, die het bevat,
daarom kan het kilogram als eenheid van massa dienen.
Als eenheid van kracht wordt die kracht aangenomen,
welke aan de eenheid van massa de eenheid van versnelling
geeft. In die eenheid uitgedrukt, vindt men voor eene
willekeurige kracht:
\i = mp.............(6)
als m de massa is en p de versnelling, welke door de kracht
veroorzaakt wordt. De zwaartekracht geeft aan de lichamen
eene versnelling (/=:9,8 meters ongeveer, zoodat voor het
gewicht van een lichaam de betrekkiug gevonden wordt:
ß — mg.............(7).
Dikwijls wordt het gewicht van een kilogram als krachts-
eenheid aangenomen ; zij wordt de statische eenheid genoemd,
in tegenoverstelling van de andere, welke de dynamische
eenheid genoemd wordt. De eerste is g maal grooter dan de
tweede; hoewel zij in de praktyk meestal gebruikt wordt,
is zij uit een wetenschappelijk oogpunt minder geschikt dan
de dynamische krachtseenheid. Daar namelijk het getal g op
verschillende punten van de aardoppervlakte niet dezelfde
waarde heeft, maar grooter wordt naarmate men de polen
nadert (zie hoofdstuk XIV § 4), is dit ook met het gewicht
van een lichaam het geval, terwijl daarentegen de dyna-
mische eenheid der krachten overal dezelfde waarde heeft.