Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
dit geldt voor drie willekeurige standen van bet punt B
gedurende de beweging, gaat het voor alle standen door.
De hier beschreven toestel draagt naar den uitvinder den
naam van ndt van Peaucellier.
Andere stelsels van gekoppelde .stangen worden gebezigd
tot het overbrengen van allerlei bewegingen; niet alleen
cirkelbogen en rechte lijnen, maar de verschillende kegel-
sneden en andere kromme lijnen kan men op deze wyze
beschrijven.
§ 5. In dit en het vorige hoofdstuk is met enkele voorbeelden
opgehelderd , hoe verschillende bewegingen in elkaar omgezet
kunnen worden door vaste lichamen, welke met elkaar ver-
bonden zijn, en tevens hoe men, uit de banen van enkele
punten van eeu vast lichaam, die van andere punten kan
afleiden.
De aangehaalde voorbeelden mogen voldoende zyn om het
beginsel duidelyk te maken van het overbrengen der bewe-
ging door onmiddellijke aanraking van vaste lichamen.
Er zijn andere middelen om bewegingen over te brengen,
die op geheel andere beginselen berusten. De snelste over-
brenging heeft plaats door middel van den electrischen stroom.
De beschryving van de wgzen , waarop dit geschieden kan,
van de toestellen die daarbij gebruikt worden, wordt tot het
gebied der Natuurkunde gerekend.
Bij de leer van de krachten zullen enkele andere werk-
tuigen besproken worden en zal nog met een enkel woord
gewezen worden op de overbrenging, of zooals zij daar
meestal genoemd wordt, op de voorplanting van bewegingen
in veerkrachtige stoffen.