Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
beschreven worden, kan men verschillende standen A'B',
A"B" enz. construeeren, die zij gedurende de beweging
inneemt. Het midden der stang bv. bevindt zich achter-
eenvolgens in M, M' en M". Hoe grooter het aantal standen
der stang is. die men kent, des te nauwkeuriger kan de
baaii van eenig pnnt, bv. van het midden , gevonden worden.
Men ziet, dat het punt M eene lijn beschrijft, die weinig
van de rechte lijn afwykt. Door berekening kan worden
aangetoond, dat de baan van het punt M in werkelijkheid
eene zeer samengestelde kromme lijn is ; maar de verandering
van richting is zoo gering, dat men haar voor praktische
doeleinden als eene rechte lijn mag beschouwen. Dit wordt
gedaan bij het parallelopram van Watt.
De stang L (zie fig. .5) is met den stoomzuiger vereenigd en
verkrijgt dus eene op- en neergaande beweging. Deze moet om-
Fig. 5.

gezet worden in eene beweging dei zoogenaamde balans ABO
om de vaste as O. In het midden B en het uiteinde A van
den arm der balans zijn door middel van scharnieren
twee stangen ACenBD draaibaar verbonden. De uiteinden
dezer stangen zyn op dezelfde wgze vereenigd door de staaf
CD, zoodat de figuur ABDC gedurende de beweging altijd
de gedaante van een parallelogram behouden moet. In D
is verder door middel van een spil eene stang DP aange-
bracht , welke om de vaste as P wentelen kan, en gelyke
lengte heeft met OB. Beschouwen wy eerst het stelsel OBDP,