Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING
§ 1. In de Meetkunde wordt eeu licliaam beschouwd als
een begrensd gedeelte van de onbepaalde ruimte; het onder-
zoek naar de eigenschappen, die betrekking hebben op de
grootte, den vorm en de onderlinge ligging van lichamen
is het onderwerp van deze wetenschap. Verandert de onder-
linge stand van verschillende lichamen, dan zegt men, dat
zij zich ten opzichte van elkaar bewegen.
De leer van de beweging wordt Mechanica genoemd.
Natuurkundige bescliouwiiigen hebben geleerd, dat elk
lichaam in de natuur zich ten opzichte van andere lichamen
beweegt, dat verder alle verschijnselen zooals bv. die van
het geluid, van de warmte, van het licht, bewegingsver-
schijnselen zijn.
Daarom is de Mechanica de grondslag, waarop de ver-
klaring van alle natuurverschijnselen berust.
Bij liet onderzoek naar de verschillende bewegingen, die
in de natuur voorkomen, is het niet voldoende, om de
grootte en gedaante der lichamen in beschouwing te nemen,
men heeft ook op hunne samenstelling te letten ten opzichte
van de hoeveelheid stof, die zij bevatten.
Stof is een begrip, waarvan men evenmin eene nadere
bepaling kan geven , als van ruimte.
§ 2. De beweging van een lichaam moet altijd ten op-
zichte van andere lichamen bepaald worden. Veranderen de
1