Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Natuurkundige instrumenten b.v. zijn dikwijls van zoo-
genaamde stelschroeven voorzien, om met behulp van deze
het werktuig nauwkeurig in een bepaalden stand te brengen.
Behalve tot het meededen van nauwkeurig afgebakende
bewegingen, worden schroeven dikwerf tot het uitoefenen
van drukkingen en het opheffen van zware lichamen ge-
bezigd. Uit dit oogpunt beschouwd, zullen ze in een later
hoofdstuk behandeld worden.
§ 2. In het vorige hoofdstuk zijn een paar werktuigen
beschreven, door welke eene eenparige beweging om eene
as en eene regelmatige verschuiving in elkander kunnen
worden omgezet.
Om meer samengestelde bewegingen in elkaar te doen
overgaan, heeft men vooreerst de verschillende soorten van
excentrieken. Zij bestaan uit schijven, die om assen, welke
niet door de middelpunten gaan, draaien. Men kan daar-
door aan lichamen, die met de omtrekken der schijven in
aanraking zijn, bepaalde periodieke bewegingen geven. De
excentriek, die het meest in gebruik is, ia de cirkel-excen-
triek, die afgebeeld is in figuur 2.
Fig. 2.
D E
De schijf A kan om de as O wentelen. Om de schijf is
een ring B geslagen, die zich vrij ten opzichte van de schgf
verplaatsen kan. Aan den ring zijn de stangen CC' bevestigd.
Wanneer de schgf zich beweegt, zullen deze stangen eene be-
paalde periodieke beweging aannemen, die echter niet gelgk-
matig is. Het is in de figuur gemakkelijk te zien, dat als de
schijf eene halve omwenteling volbracht heeft, de aanhech-
tingspunten der stangen CC> en vau den ring, uit den stand