Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Men gebruikt in dat geval eeii drijfriem, die om cilinder-
vormige schijven geslagen wordt, welke op de assen beves-
tigd zgn.
Fig. 4.
Fig. 4 stelt zulk een drgfriem voor, die, wanneer hij om de
schgven gespannen is , zoodat hij er niet gemakkelgk langs
kan glijden, de wenteling van de eene schijf op de andere zal
overbrengen. Alle punten van den riem zullen dezelfde snel-
heid verkregen, waaruit volgt, dat indien de stralen der
schijven r en r' zijn, voor de verhouding der hoeksnelheden
gevonden wordt:
l 1
w : la — — : —
(8)
Verder ziet men gemakkelgk in, dat de richting der be-
weging van de twee schgven dezelfde zal wezen. Drijfriemen
worden in fabrieken zeer dikwgls gebezigd, om de beweging
van de algemeene as, welke onmiddellgk met het stoom-
werktuig verbonden is, op een aantal bijassen over te brengen
en dus verschillende werktuigen in beweging te stellen. Om
zulk een werktuig stil te zetten zonder dat de wenteling