Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
gevonden worden. De tanden op twee raderen, welke met elkaar
in aanraking zijn, moeten natuurlijk even groot zgn en
gelijke tusschenruimten hebben; hun aantal is daarom even-
redig met de omtrekken of met de stralen. Als dus t en
t' de aantallen tanden voorstellen op twee raderen, die
elkaar aanraken, zal men voor de verhouding der hoeksnel-
heden hebben:
w : w — — • _ ............(4)
t t' ^ '
Een rondsel met t tanden grgpe in een rad met T tan-
den ; op dezelfde as als dit rad, zij een rondsel met t' tan-
den bevestigd, hetwelk in aanraking zy met een rad, dat
met T' tanden voorzien zij. Voor de verhouding der heek-
snelheden van het eerste rondsel en het eerste rad, heeft men:
1 1
w : w — — • - .
t T
Voor de verhouding van de hoeksnelheden van het tweede
rondsel eu het tweede rad, heeft men:
Worden deze evenredigheden met elkaar vermenigvuldigd,
dan vindt men:
ft! -ÏV ...........
Door deze evenredigheid kan de hoeksnelheid om de derde
as uit die van de eerste as worden afgeleid.
De oppervlakken der tanden moeten een bepaalden gebogen
vorm hebben, want anders zou de beweging met stooten wor-
den overgebracht. De beschouwing van de gedaante, die men
voor eene geleidelyke overbrenging der beweging aan de
tanden moet geven, is echter te samengesteld om hier te
worden meegedeeld.
Somtyds hebben de tanden eene geheel andere gedaante