Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
het algemeen het andere lichaam in die beweging deelen.
dienen om eene beweging van het eene voorwerp
op het andere over te brengen. De inrichting der werk-
tuigen is verschillend naarmate van den aard der bewegingen,
welke men in elkaar wil doen overgaan.
De heen- en weergaande rechtlijnige beweging bv. van
den zuigerstang by stoommachines wordt door middel van
een krukstang (zie § 5) omgezet in eene wentelende bewe-
ging om eene as. Deze beweging wordt overgebracht op een
aantal andere assen, welke met werktuigen verbonden zijn,
wier verschillende deelen bepaalde bewegingen verkrijgen,
die men tot zijn doel noodig heeft. ,
Het aantal werktuigen, die dienen om bewegingen over
te brengen, is zoo groot, dat het onmogelijk is, hier een
eenigszins volledig overzicht te geven. Als voorbeeld zul-
len wij vooreerst een paar werktuigen bespreken, door
welke eene wentelende beweging om eene vaste as op eene
andere as kan overgebracht worden, of door welke eene ver-
schuiving en eene wenteling in elkaar omgezet worden.
§ 3. Als de evenwydige assen niet te ver van elkaar
verwyderd zijn, kan men op beiden cilindervormige schijven
bevestigen, welker omtrekken met elkaar in aanraking zijn ;
dan kan door de beweging van de eene schyf de andere
worden meegevoerd.
Fig. 2.
Fig. 2 stelt eene doorsnede voor der schgven met een