Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
den aequator in denzelfden tgd een grooteren weg te door-
loopen, dan punten, die op een parallel-cirkel liggen, en
hunne snelheid is naar verhouding grooter. Beschouwen wy
de aarde als een volkomen bol. In de figuur 1 stelle N de
noordpool, Z de zuidpool en dus de lijn NZ de as van
wenteling voor. A zij een punt, dat op den aquator ligt,
terwijl het punt B" op de noorderbreedte a gelegen is.
Indien de snelheid, die het punt A heeft, door v, en van
het punt B door v' wordt voorgesteld is:
BP
AO
= V cos «.
üe snelheid der verschillende punten van het aardopper-
vlak verandert als de cosinus van de breedte; aan de polen
wordt a — 90° en dus wordt de snelheid ook uit de for-
mule = o gevonden.
Daar de aarde in een dag of 86164 seconden om hare
as wentelt, bedraagt de hoeksnelheid:
"'■"86164
Als een lichaam met een veranderlijke beweging om eene
as wentelt, is de gemiddelde hoeksnelheid gedurende zekeren
tijd, de verhouding tusschen den boog, welken een punt
doorloopt, uitgedrukt in den straal als eenheid, en dien
tijd. De grenswaarde dezer verhouding, bij vooi-tdurende ver-
mindering van het tydsverloop, is de hoeksnelheid op een
bepaald oogenblik. Natuurlijk kan bg eene veranderlijke be-
weging de omloopstyd uit de waarde der hoeksnelheid op
een gegeven tijdstip, niet gelijk bij de eenparige beweging be-
rekend worden. Bij de wenteling van een lichaam onder-
gaan alle punten versnellingen, welke, zoo de beweging
eenparig is, loodrecht op de as zyn gericht.
§ 2. De beweging van een lichaam kan op verschil-
lende wijzen op een ander lichaam worden overgebracht.
Wanneer twee lichamen met elkander in aanraking zijn,
en een van hen wordt in beweging gebracht, zal in