Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK IV.
ASWENTKLING VAN LICHAMEN.
WERKTUIGEN DOOR WELKE DE WENTELING OM EENE AS OF HE
VERSCHIIIVING VAN HET EENE LICHAAM O? HET ANDERE
WORDT OVERGEBRACHT.
§ 1. In de Inleiding bebben wg reeds de eenvoudigste
bewegingen, die een vast lichaam hebben kan, leeren kennen,
de verschuiving, waarbij alle punten van het lichaam in
denzelfden tijd gelijke en evenwijdige banen beschrijven,
en de wenteling om eene as. Wij zagen, dat als gedurende
de beweging van een vast lichaam, twee zijner punten in
rust blijven, alle punten hunner vereenigingslijn niet van
plaats veranderen; die lijn wordt de as van wenteling
genoemd; alle punten van het lichaam, die niet op de as
liggen, doorloopen cirkelbogen. De tijd, die een punt van
het lichaam noodig heeft, om den cirkelomtrek te beschrij-
ven , heet omloopstijd. Een punt heeft in een bepaalden tijd
een grooteren weg af te leggen, naarmate zijn afstand tot
de as grooter is. De snelheden van twee punten op hetzelfde
oogenblik verhouden zich als hunne afstanden tot de as.
Zij dus de snelheid van het eene punt v en van het an-
dere v' en worden de stralen der cirkels, welke zij door-
loopen , r en »•' genoemd, dan is:
v: v' — r : r'
n v'
Ot — — - ; W.
r r
Deze grootheid w, die voor alle punten van het lichaam