Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Hieruit volgt, dat de resultante van twee versnellingen
naar grootte en richting bepaald wordt door de diagonaal
van het parallelogram, dat op de lijnen, welke die versnel-
lingen voorstellen, als zjjden beschreven wordt.
Heeft een punt op een oogenblik verschillende versnellin-
gen, dan kan de resultante op volkomen dezelfde wijze be-
paald worden als die van een aantal snelheden, welke in
grootte en in richting gegeven zyn. Alle formulen, welke
voor de samenstelling van snelheden gevonden zijn, gelden
ook hier. En volgens dezelfde regels als men eene snelheid
in gegevene richtingen kan ontbinden, kan dit ook met eene
bepaalde versnelling geschieden.
§ 5. Indien een punt zich willekeurig langs een cirkel-
omtrek verplaatst, kan de versnelling op elk oogenblik
ontbonden worden volgens de raaklyn en volgens den
straal. De eerste component wordt alleen bepaald door de
verandering in grootte, welke de snelheid ondergaat. Hij
is dus
. V — v„
p' lim —
t
De tweede component wordt alleen bepaald door de ver-
andering in richting der snelheid; volgens hetgeen in § 2
gevonden is, is de waarde van dezen coinponent:
I
§ 6, Indien een punt zich eenparig langs een cirkel-
omtrek verplaatst, kan de versnelling p in elk punt van
de baan ontbonden worden volgens twee middellijnen,
welke loodrecht op elkander staan. De component der ver-
snelling volgens de middellijn JA' (zie fig. 8 Hoofdstuk II)
zal in het punt P der baan zijn:
OP'
p cos a -py-
r
Bij de periodieke beweging dus welke in het vorige