Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
tante cle lijn OV^, evenals in fig. 1 OQ de resultante van
OF en PQ voorstelde. Op een ander tijdstip is de snelheid
Fig. 3.
van het punt bij de eerste beweging = OFg en bij de
tweede beweging = V^V^ geworden, zoodat dan de resul-
tante O F4 geworden is.
Naar de bepaling in § l gegeven, is de lijn ViV^ de
verandering van snelheid in den beschouwden tijd der eerste
beweging van het punt. Trekt men uit Fj de lijn FjP
gelijk en evenwijdig met F3F4, dan vindt men voor de
verandering in snelheid bij de tweede beweging de lyn F V^.
F2F4 is de verandering in snelheid der samengestelde be-
weging.
Trekt men nog de lyn F V^, dan is deze gelijk en even-
wijdig met FjFj, want de figuur F1PF4F3 is een paralle-
logram. Men ziet dat de lyn V.^V^, die de verandering der
resultante voorstelt, beschouwd kan worden als de diagonaal
van een parallelogram, dat op F F4 en F V^ beschreven kan
worden. Deze beschouwing geldt, hoe klein de tyd ook moge
wezen, die tusschen de beschouwde oogenblikken verloopt. Bij
de grenswaarde, als de tijd steeds afneemt, zijn de versnellin-
gen der gegevene bewegingen en van die, welke door de
samenstelling van beide ontstaan is, evenredig in grootte en
gelijk in richting met de lijnen FV^, FV^ en Fj F4.