Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
AA' en men hem, als hy in A aangekomen is, een stoot
geeft evenwydig aan OjB, zoodat hij tengevolge van dien
stoot alleen in denzelfden tijd een lijn = OB zou doorloopen,
waarin hij nu den straal OA beschrijft, krijgt hy twee
periodieke bewegingen. Zij zijn van denzelfden aard als die,
waarin de eenparige beweging langs een cirkelomtrek ont-
bonden werd. Men neemt dan ook waar, dat de slinger
eene cirkelvormige beweging aanneemt.
Periodieke bewegingen komen in de natuur veelvuldig
voor; een groot aantal natuurverschijnselen vinden in der-
gelijke periodieke bewegingen, als hier beschreven zijn,
hunne verklaring. Bij de leer van de krachten zal hierover
nog het een en ander worden medegedeeld.