Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Stelt meii hierin « = 45", dan wordt:
4';
Deze hoogte is de helft vau die, welke het lichaam be-
reikt, als het verticaal wordt opgeworpen.
In de derde plaats zullen wy onderzoeken, wejke hoogte
boven den horizon het lichaam zal hebben, t' seconden voor-
dat het in het toppunt is aangekomen, en ook t' seconden
nadat het daar is geweest.
De hoogte boven den horizon op den tyd T—t', gere-
kend van het begin der beweging, wordt gevonden uit de
algemeene formule (19), zoodat b.v.:
Hl = c sin « (T' — (ï' - ff.
Indien in fig. 7 BC de hoogte na den tijd T' -J- t' be-
teekent, is:
BC = c sin « (T' + (T' -1- t'f..
Zoekt men het verschil van deze beide hoogten, dan wordt:
BC — Hl 2 et' sin « — 2 gt' T'= 2 t' (c sin a—g T').
Maar wij vonden:
rp, _ « sin a
" ff
zoodat: BC — EI = o
BC = Hl.
Hieruit ^olgt, dat de baan symmetrisch is ten opzichte
van de lijn FG.
Evenmin als een lichaam by den vrijen val een volkomen
eenparig veranderlijke beweging zal aannemen, evenmin zal
een lichaam, dat onder een willekeurigen hoek met den
horizon opgeworpen wordt, een zuiver parabolische baan
beschryven; de weerstand der lucht wijzigt de beweging;
de afwijking van de parabool is afhankelijk van de grootte
en richting der snelheid, waarmee het lichaam opgeworpen