Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
............(3)
eii sin 011) = .............(4)
Is de hoek « o , dau is:
Y — v + v' ...............(5)
en iudien de lioek « ~ 180":
V = ü — v'...............(6)
Indien dus een punt twee snelheden volgens dezellde
reclite lijn heeft, is de resultante gelijk aan hare som of
aan haar verschil, naarmate zij dezelfde of tegengestelde
richting hebben. Men kan op dezelfde manier bewijzen,
dat de resultante van een aantal snelheden volgens dezelfde
richting, gelijk is aan hare algebraïsche som.
Fig. 4.
Tot toepassiug van deze formulen diene o. a. liet volgende:
De betrekkelijke beweging van eenige lichamen ten op-
•/Acbte van elkander , is onafhankelijk van hunne gezamenlijke
beweging; de onderlinge verplaatsing bv. van eenige per-
sonen op een schip, hangt niet af van de beweging van
het vaartuig. Men mag dus aan eenige lichamen dezelfde
snelheid meedeelen, zonder dat dit invloed heeft op hunne
betrekkelijke beweging.
Zy C (figuur 4) een vast punt, terwijl een ander punt