Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
de vaakliiii bepaald wordt, die iii dat puiit aau de kromme
lijn getrokken is. Van snelheid geeft men bij de kromlij-
nige beweging dezelfde bepaling als bij de rechtlijnige be-
weging: de grenswaarde, tot welke de verhouding tusschen
den weg en den tyd voortdurend nadert, als de tijd steeds
afneemt. Ook hier geldt dus de formule:
V ~ limiet .
t
De richting der snelheid in een punt der baan valt samen
met die der beweging; zy is de raaklijn, die in dat punt
aan de baan getrokken is. Bij eene kromlijnige eenparige
beweging blijft, naar de gegeven bepaling, de grootte der
snelheid standvastig, maar verandert hare richting voort-
durend.
Bij eene veranderlijke kromlynige beweging wordt zoowel
de grootte als de richting der snelheid van punt tot punt
veranderd.
Ook hier mag in een zeer klein tydsdeeltje de beweging
altijd als eene rechtlynige eenparige volgens eene raaklyn
beschouwd worden.
§ 4. Wanneer een punt twee bewegingen heeft vol-
gens willekeurige kromme lijnen , beweegt het zich op zeker
oogenblik by beide langs de raaklyn. Terwyl het punt
zich op die raaklijnen bevindt, heeft het in twee ver-
schillende richtingen rechtlynige eenparige bewegingen.
Deze kunnen samengesteld worden tot eene eenparige be-
weging, welker grootte wordt voorgesteld door de diagonaal
van het parallelogram, dat op de doorloopen wegen in het
beschouwde tijdsdeeltje als zijden beschreven kan worden.
De snelheden van het punt worden gemeten door afstanden
op de raaklynen, die evenredig zijn met de zyden van het
genoemde parallelogram; dit zal dus gelijkvormig zijn met
een ander parallelogram , dat op de lynen, welke de gegeven
snelheden naar gi-ootte en richting bepalen, geconstrueerd
wordt. De diagonaal van dit laatste parallelogram zal de
snelheid der samengestelde beweging voorstellen. Men noemt