Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Het komt op hetzelfde neer of men aanneemt, dat het
lichaam eene enkele beweging langs die kromme lijn heeft,
of twee rechtlgnige bewegingen, van welke de eene eenparig
en de andere eenparig veranderlijk is.
Wanneer een punt zich beweegt, ontstaat eene liju; ter-
wijl de lijn door het punt beschreven wordt, kan deze
zelve zich bewegen; het punt heeft dan twee bewegingen;
de lijn doorloopt daarbij een oppervlak. Bij de verplaatsing
van een oppervlak ontstaat een lichaam. Men kan dus
zeggen, dat een meetkundig lichaam gevormd wordt door de
samenstelling van drie bewegingen.
Fig. 1.
§ 2. Als een punt de lijn AB doorloopt, en deze lijn
zich zoodanig beweegt, dat zij in hetzelfde vlak steeds
evenwijdig blijft aan de oorspronkelijke richting, zoodat zij
na eenigen tijd in den stand DC komt, heeft het punt
twee bewegingen in de richtingen AB en AD. Als de lijn
AB in den stand DC is, gekomen, bevindt het punt zich
in C, het uiteinde der diagonaal van het parallelogram, dat
op AB en AD als zyden beschreven is.
Als na zekeren tijd het punt in de richting AB in E is
gekomen, en volgens de richting AD in G, zal het zich
op dat oogenblik in het punt F bevinden. Zoo kan men op
elk oogenblik de plaats construeeren, waar het punt zich