Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page

248
T)e levcjide kracht der bolvormige lichamen l)edraagt, voor-
dat zi) op elkaar werken:
L ^MV® + M' j.
Nadat de botsing is afgeloopen, bedraagt de gezamenlijke
levende kracht:
L=: + M'U'S').
Dit geeft, na substitutie van de waarden , die voor U en
U' gevonden zijn :

Bij volkomen veerkrachtige lichamen, d. w. z. als « = 1,
is de levende kracht voor den stoot dezelfde als na den stoot;
de arbeid, die in de eerste periode verricht wordt, om de
lichamen samen te drukken, is gelijk en tegengesteld ge-
richt met den arbeid, dien de veerkracht in de tweede
periode heeft verricht, om aan de lichamen hun vroegeren
vorm terug te geven.
Wil men de beweging berekenen van een elastisch lichaam,
dat rechthoekig op een veerkrachtigen wand stoot, dan stelle
men weder de massa van het eene lichaam = oo, en zijn
snelheid o; men krijgt tot uitkomst:
ü' = - V'...........(6),
het lichaam verwgdert zich in eene richting, die loodrecht
is op den wand.
§ 5. Als de restitutie-coëfficient niet = 1 is, wordt, vol-
gens het beginsel, dat in § 3 medegedeeld is, voor de
eindsnelheden der lichamen gevonden :
U =:(l-i-e)C-«V I
U' = (l-f-«)C-eV'j.........^ ''
.\ls nu de levende kracht der beide lichamen berekend
wordt, nadat zij zich van elkander verwijderd hebben, vindt