Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'247
eu zich volgens cle lijn hunner middelpunten bewegen,
noemen wg weer de massa's M en M', eu de snelheden
voor de botsing V en V'. De gemeeuschappelgke snelheid
C aan het einde der eerste periode wordt op dezelfde wgze
als bij onveerkrachtige lichamen bepaald, volgens formule (1).
De verandering, die de snelheid van den eenen bol in de
eerste periode van den stoot ondergaan heeft, bedraagt
C — V, die welke de andere ondervonden heeft: C — F'.
Volgens proeven van Newton, die door latere onderzoe-
kingen bevestigd zgn , bedragen de verandeiingen in snel-
heid gedurende de tweede periode: e[V— C) en e {C— V'),
waarin e een coëfScient is, die , zoo lang de grens der veer-
kracht bij de botsing niet bereikt is, voor dezelfde lichamen
eene standvastige waarde heeft. Dit getal e heeft men den
uaam vau restitutie-coëfficient gegeven; hoe harder de opper-
vlakkeu der lichamen zgn, des te nader ligt dit getal bij
5
1; voor twee bollen van gzer is de waarde — voor twee
d
trlazen bollen Men heeft dit getal e ook wel den naam
16
van elasticiteits-coëfficient gegeven, hetgeen, volgens de be-
schouwingen over de veerkracht in het vorige hoofdstuk, on-
juist blijkt te wezeu.
§ 4. Neemt men een grensgeval aan, waarin e=l wordt
genomen, dau vindt meu de formulen voor de botsing van
lichamen, die gewoonlijk veerkrachtig worden genoemd. Zij
de eindsnelheid na de botsing van den eenen bol U, eu van
den anderen bol U', dan vindt meu volgens de vorige g:
U =C—(V-C) = 20-V 1
U' = CH- (C - V') = 2 C — V'j
(4).
Brengt men in deze uitdrukkingen de waarde van C uit
formule (1) over, dan worden zij:
OM )......^^^
U' = V' -f- (V — V')
M-f-M' ^ ^