Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
245
C =
MV + M'V'
M + M'

De levende kracht van de lichamen gezamenlijk, voordat
zij met elkaar in aanraking kwamen, bedroeg:
1 MV^ + - - M'V'^
2 2
Na den stoot is de levende kracht van het stelsel geworden :
9 ^ ' 9 M + M'
2 ^ ' 2
Het verlies iu levende kracht bedraagt:
1 xMM
2 M4-M
- (V — Y'f

Deze uitkomst is volkomen in overeenstemming met de
wet van 't behoud vau arbeidsvermogen; de krachten, welke
de lichamen gedurende de botsing op elkaar uitoefenen, ver-
richten arbeid bij de vormverandering dier lichamen; het
arbeidsvermogen van plaats der deeltjes ten opzichte van
elkaar is daardoor veranderd; ook het arbeidsvermogen van
beweging der deeltjes zal door de botsing zijn toegenomen ;
het arbeidsvermogen , dat volgens formule (2) schynt verloren
te zijn, is overgegaan op de moleculen der beide lichamen.
Uit de gevonden formule kan de invloed der botsing van een
onveerkrachtigen bol tegen een vasten wand iu loodrechte rich-
ting berekend worden ; meu stelle daartoe iu formule (1) de
massa van het eene lichaam = c» en zijne snelheid = o;
dan wordt na den stoot C = o, de bol blijft onbeweeglgk
tegen den wand liggen.
Iu het algemeen zijn bovenstaande formulen toepasselijk
op de botsing van onveerkrachtige lichamen, in eene rich-
ting, loodrecht op het gemeenschappelijke raakvlak. By
benadering kunnen zg b.v. worden toegepast, om de wer-
king van heitoestellen te berekenen. Zg het gewicht van
een heiblok: G en onderstellen wij, dat dit blok na eiken
slag tot eene hoogte h wordt opgeheschen; zij verder het