Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK XVJIT.
OVER DE BOTSING.
V5 1. Als twee lichamen bij hunne beweging met elkander
iu aanraking komen, oefenen -/.i] krachten op elkaar uit,
eu daardoor wordt de beweging van beide gewijzigd; men
noemt dit verschijnsel de hotsing. Het algemeene onderzoek
naar de veranderingen, die bij de botsing der lichamen in
hunne beweging gebracht wordt, is zeer ingewikkeld en
hier kunnen slechts enkele eenvoudige gevallen behandeld
worden. Onderstellen wij, dat twee bolvormige lichamen
die eene verschuiving ondergaan, volgens de lijn, die hunne
middelpunten vereenigt, met elkaar in botsing komen. Zij
de massa van den eenen bol Af, van den anderen M', de
snelheid van den eersten V en van den tweeden V'. De
deeltjes van eiken bol moeten zich door den stoot ten op-
zichte van elkaar verplaatsen, evenals door de werking
eener andere uitwendige kracht; als hierbij de grens der
veerkracht overschreden wordt, keeren de deeltjes niet weer
iu hun eersten evenwichtstoestand terug, de beide bollen
ondergaan dan eene vormverandering en blijven met elkaar
iu aanraking; zij bewegen zich met eene gemeenschappe-
lijke snelheid verder.
In het tegenovergestelde geval zal, na de vormverande-
ring, de veerkracht de deeltjes op hun vroegere plaats terug-
brengen ; daarbij worden de lichamen weer van elkaar afge-