Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
*
'242
verkrijgen deze achtereenvolgens verplaatsingen in evenvrg-
dige richtingen.
Fig. 5.
p KA
Als A in den stand van evenwicht teruggekomen is,
heeft de beweging zich b.v. voortgeplant tot K. De figuur
stelt den bewegingstoestand op dit oogenblik voor.
Komt het punt A voor de tweede maal in den evenwicht-
stand, dan is de beweging tweemaal zoover voortgeplant,
en figuur 6 geeft eene voorstelling van den bewegingstoe-
stand der verschillende punten.
Fig. 0.
• •
P K ' ' A
De afstand AP is weer een golf, die door het punt K
in twee gelijke deelen verdeeld wordt. Niet alleen als de
punten zich in de richting der verbindingslijn of in eene
richting loodrecht op deze verplaatsen, maar altijd, als een
der punten van een veerkrachtig lichaam eene trillende
beweging aanneemt, wordt deze op de andere punten voort-
geplant. In het eerste geval, dat beschouwd werd, worden
de trillingen longitudinaal, in het tweede geval tramversaal
genoemd. Ook bij vloeistoffen en gassen komen dergelijke
bewegingen voor.
Men kan de verdeeling van een veerkrachtig lichaam in
golven het best waarnemen bij gespannen snaren, als men
deze in transversale trilling brengt. Het onderzoek dezer
trillende bewegingen in veerkrachtige lichamen, is voor de
studie van een groot aantal natuurverschijnselen van groot
belang; de verschgnselen van het geluid bv. vinden in derge-
lijke trillingen hunne verklaring.