Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
■ jr^
Ul
punt G; dan begint dit punt zich in de richting vau
GA te verplaatsen. Alle punten, die tusschen A en G liggen,
hebben op dat oogenblik een grootere of kleinere afwijking
uit den stand van evenwicht in dezelfde richting.
De bewegingstoestand van een punt op eenig tijdstip
gedurende eene trilling noemt men de phase; zy wordt,
volgens de wetten der trillende beweging, geheel bepaald
door de grootte en richting der afwijking en de richting
der snelheid, op het beschouwde oogenblik. De punten tus-
schen A en G gelegen hebben verschillende phaseu iu
gelijke richtingen.
Als de punteu gelijke massa's hebben, en zich oorspron-
kelijk op onderling gelijke afstanden bevinden, zal, als het
])unt A' in A teruggekeerd is, de beweging zich hebben
voortgeplant op eeu afstand AN = 2 AG. Alle punten
tusschen yl en iV zijn naar rechts verschoven, maar die
tusschen A en G liggen, bewegen zich in tegengestelde
richtingen met de beweging der punten tusschen N en G.
Als A voor de tweede maal in den stand van evenwicht
komt, is de beweging op een afstand A: AG voortgeplant;
de helft dezer punten is naar rechts verschoven, de andere
helft heeft eene afwgking in tegengestelde richting, terwijl
N in den evenwichtstand is. De punten verkeeren dan in
alle mogelijke phaseu der trilling; zij vormen te zamen een
golf. Achtereenvolgens wordt de geheele reeks dei- stoffelijkq
punten in dergelijke golven van gelijke lengten verde'dd^.
Indien in een tijd t de beweging voortgeplant is tot eens
/S
afstand S, wordt V de voortplanting snelheid genoemd,.
Terwijl een punt eene geheele trilling volbrengt, plant zich
de beweging over de lengte van een golf voort. Is dus l
de golflengte en T de trillingsduur, dan vindt meu ook:

V =
Als het punt A (zie fig. 5) verplaatst wordt in eene
richting, die loodrecht is op de verbindingslijn der punten,
16