Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'240
keert, zoofiLs wij zagen, het punt A" in de ligging A terug,
onder de werking der veerkracht; en daar deze kracht,
gelijk wg in § 2 zagen, evenredig is met de afwijking van
het punt uit den stand van evenwicht, neemt de snelheid
toe , totdat het punt in A is gekomen.
Het beweegt zich daarna door de traagheid verder in de
richting AB, maar nu werkt de veerkracht de beweging
tegen en in het punt A', dat evenver van A verwijderd is
als A", wordt de snelheid weder nul. Er ontstaat eene
periodieke beweging om den stand van evenwicht, die men
eene trilling noemt, en die steeds zou voortduren, als zij
niet door wrijving en andere weerstanden tegengewerkt werd.
De beweging is van denzelfden aard als de projectie eener
eenparige beweging langs den omtrek eens cirkels op eene
middellijn , want in beide gevallen is de versnelling en dus
ook de kracht evenredig met den afstand tot een vast
punt. (Zie hoofdstuk Hl § 6). De beweging is volgens de
beschouwingen van hoofdstuk XV § 6 van denzelfden aard
als die van een slinger onder de werking der zwaartekracht
bij kleine schommelingen. Evenals daar kan bewezen
worden, dat de trillingsduur onafhankelijk van de grootte
(amplitude) der trillingen is.
In § 1 merkten wij op, dat uit de verplaatsing van het
punt A (fig. 1) die van alle andere punten volgt. Als de
kracht K niet meer werkt, keeren al die punten tot hunne
oorspronkelijke liggingen terug, en verkrijgen daarbij even
zulke periodieke bewegingen als A. De beweging van het
eene punt wordt op het andere voortgeplant; zij geraken
echter niet op hetzelfde oogenblik in beweging; voor de
voortplanting is tijd noodig.
N
Fig. 4.

Als het punt A (zie fig. 4) zijne grootste afwijking uit
den stand van evenwicht heeft verkregen, en in A' is ge-
komen, heeft de beweging zich b.v. voortgeplant tot het