Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'245
door de veerkracht in de oorspronkelijke »(ïdaante terugge-
bracht wordt; evenzoo behooren staal en ivoor tot de zeer
veerkrachtige stollen; lood daarentegen wordt gewoonlijk
tot de onveerkrachtige lichamen gerekend, daar zelfs zeer
kleine vormveranderingen blijvend zijn; geheel onveerkrach-
tige lichamen echter bestaan niet.
Belangrijk is het voor praktische doeleinden, om van
verschillende stoften den graad der veerkracht te kennen.
Men heeft bv. de grenswaarden der gewichten be))aald, die
aau verschillende draden of staven bevestigd kunnen wor-
den , zonder aan die draden of staven een blijvende veran-
dering in lengte te geven. Men heeft ook de grenswaarden
der gewichten bepaald, die aan verschillende draden kun-
nen opgehangen worden, zonder dat deze breken. Zij zijn
een maat voor de vastheid der draden. Tusschen de gewich-
ten bij welke de grens der veerkracht bereikt wordt, en
die bij welke de samenhang verbroken wordt, bestaat geene
eenvoudige betrekking; hoe grooter het verschil is tusschen
deze krachten , des te rekbaarder is de stof.
Men moet bij bouwkundige constructiëu zorgen, dat de
lichamen niet zoo zwaar belast worden, dat in eenig deel
de grens der veerkracht bereikt wordt. Als bij de bedoel-
de grens een staaf, op welke eeue kracht Pj werkt, in de
richting van de lengte-as , eene verlenging a^ ondergaat, heeft
men volgens fbrmule (1):
Pil
Voor het draagvermogen op de eenheid van doorsnede,
vindt men dus: ^ als het gewicht buiten rekening gelaten
wordt. Gewoonlijk wordt deze uitdrukking nog door een
bepaalden coëfficiënt gedeeld ; is deze coëfficiënt bv. 5, dan
spreekt meu van het draagvermogen bij vijfvoudige zekerheid.
Op dergelijke wijze wordt uit de wetten der buiging het
draagvermogen van balken, die aan ééne of aan beide zijden
ondersteund zijn, bepaald.
§ 5. Als de kracht K (zie figuur 1) niet meer werkt,