Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
rr
'238
welke de 'staaf onder de werking van een bekend gewicht
ondergaat, kan bepaald worden door de verplaatsing BB'.
Zoowel door directe metingen als door berekeningen is be-
wezen, dat de buiging evenredig is met de kracht G en
met de derde macht der lengte van de staaf, als het
gewicht van deze buiten rekening gelaten wordt. Verder
hangt de buiging af vau de doorsnede en van den elasti-
citeits-coëfficient.
Fig. 3.
Ais de staaf aan beide einden ondersteund is, zooals b.v.
een balk, die op twee muren rust, zal zij eene buiging
ondergaan door een gewicht, dat iu het midden aangrijpt;
de buiging zal dau in het midden de grootste waarde be-
reiken. Als het gewicht iu een ander puut vau de staaf
aangrijpt, kan langs wiskundigen weg de plaats gevonden
worden, waar de buiging het grootst is, en waar de staaf
dus het meeste gevaar loopt om te breken.
§ 4. In § 1 zeiden wij, dat eeu hchaam veerkrachtig is,
zoolang de verplaatsing der deeltjes ten opzichte van elkaar
een bepaalde grenswaarde niet overtreft.
Als de krachten, die eene verandering in vorm van een
lichaam teweegbrengen, zeer klein zijn, herneemt het,
nadat de krachten opgehouden hebben te werken, de vroe-
gere gedaante. Grootere krachten geven eene blijvende ver-
andering aan het lichaam, de verplaatsing der deeltjes heeft
dan de genoemde grens overschreden.
Sommige stoffen zijn zeer sterk veerkrachtig; caoutchouc
b.v, kan men zeer aanmerkelijk uitrekken, terwijl het toch