Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
nadert, als de tijd voortdurend afneemt. Evenals de ver-
anderlijke beweging beschouwd kan worden als de grens-
waarde van eenparige bewegingen, welke in zeer kleine
ti^jdsdeelen voor de willekeurige in de plaats gesteld worden,
beschouwt men haar ook als de grenswaarde van een groot
aantal eenparig veranderlijke bewegingen. Hoe dit samen
kan gaan, zal door eene meetkundige voorstelling worden
opgehelderd.
§ 6. Men kan een zeker tijdsverloop voorstellen door
eene lijn van gegeven lengte, als voor de eenheid van tijd
eene bepaalde lijn is aangenomen. De afstanden op de lijn
OX van het vaste punt O gerekend, kunnen dus eene meet-
kundige voorstelling geven van het aantal seconden, dat na
een gegeven oogenblik verloopen is. De loodlijnen , in de
punten A, B, C enz. op OX getrokken, stellen in grootte
de snelheden voor, die een punt na de ti^jden OA, OB,
OC enz. verkregen heeft.
Fig. 2.
Vereenigt men de uiteinden dezer loodl^nen, dan ont-
staat eene gebroken lijn, welke in eene kromme Ign zou
overgaan, als ook op alle tijdstippen tusschen OF en OA,
de snelheden rechthoekig op OX uitgezet werden. Deze
kromme lijn wordt lijn der snelheden genoemd , terwijl OX