Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
§ 4. In uurwerken wordt het isochronisme van den
slinger toegepast. In hoofdzaak konit de inrichting van een
slingeruurwerk op het volgende neer: om een cilinder is
een koord of ketting geslagen, dat door middel vau het
gewicht F (zie fig. 4) den cilinder om eene horizontale as
doet wentelen. Met den cilinder is het rad H verbonden,
Fitr 4 tanden van een bijzonderen vorm
voorzien is. In A is het ophangpunt van
een slinger, die in C in aanraking is
met de stang CD, welke de beweging
van den slinger meedeelt aan het lichaam
GE. Dit lichaam houdt bij elke slinge-
ring het tandrad een oogenblik tegen,
terwgl na elke schommeling een volgende
tand gegrepen wordt. Op deze wijze nemen
de cilinder en de daarmede verbonden ra-
deren de regelmatige beweging van den
slinger over. Om de beweging te kun-
nen regelen, is het lichaam B verschuif-
baar, waardoor het slingerpunt verplaatst
kan worden.
Zooals op het einde van het vorige
hoofdstuk reeds werd opgemerkt, kau door
middel van den slinger de waarde van g
op eene bepaalde plaats nauwkeurig ge-
vonden worden. Als men nl. van een bolvormigeu slinger,
die aan eeu langen, zeer fijnen draad is opgehangen, de
afmetingen nauwkeurig bepaald heeft, en ook den slinger-
tijd , kan uit de formule (5) g berekend worden.
De slingertijd wordt gevonden door het gemiddelde van
een groot aantal schommelingen te nemen. Bij zeer nauw-
keurige waarnemingen moet ook de invloed van de ampli-
tude in rekening gebracht worden, hetgeen door hoogere
wiskundige beschouwingen geschieden kau. Verder moet de
proef genomen worden in eene luchtledige ruimte, omdat
de weerstand der lucht invloed heeft op de beweging.
Men vond te Parijs: = 9,80896.
■ii-i