Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
'232
OP heeft; het wordt slingerpunt genoemd. De bewegiug
vau eeu physischen slinger komt overeen met die vau een
wiskundigen slinger, met eene leugte gelijk aan den afstand
van het slingerpunt tot het ophangpunt. Als de sliugerwijdte
klein is, ziju daarom ook de schommelingen van een willekeu-
rig lichaam om eene horizontale as, waarop alleen de zwaarte-
kracht werkt, isochroou. Voor den slingerduur vindt men :
a. G
(4).
§ 3. Om bv. de beweging te bepalen van eeu bolvormig
Fig. 3.
lichaam, dat aau een draad is opgehangen,
die zoo fijn is, dat men ziju gewicht kan
verwaarloozeu, heeft men slechts liet traag-
heidsmoment van den bol ten opzichte der
omwentelings-as te berekenen. Zooals in
hoofdstuk VII gezegd is, bedraagt het traag-
heidsmoment van een homogenen bol ten op-
zichte eener as, die door het middelpunt
2
gaat — MB^, als M de massa en R de straal
5
is. Noemen wij de lengte van den draad, ge-
meten van het middelpunt van den bol tot
het ophangpunt /, dau is, volgens de stelHng,
die in het zooeven aangehaalde hoofdstuk be-
wezen is, het traagheidsmoment met betrek-
king tot de as O:
Zet men verder G —Mg eu breugt men deze waarden
in de vergelijking voor den sliugertijd over , dau wordt:


big
De afstand vau het middelpunt vau den bol tot het
2
slingerpunt, is hier: — —.
O l