Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'231
hoek versnelling gevonden worden, onder den invloed vau
gegeven krachteu. Wy zagen in het aangehaalde hoofdstuk,
dat het traagheidsmoment eens lichaams met betrekking tot
eene as, die door het zwaartepunt gaat, kleiner is dau ten
opzichte vau elke evenwijdige as. Hieruit volgt, dat als een
lichaam ouder de werking van gegeven krachteu, wentelt
om eene as, die door het zwaartepunt gaat, de hoekversnel-
ling grooter is, dau wanneer het lichaam om eene andere
as wentelt.
§ 2. Passen wij de algemeene beschouwing der vorige g
toe op een lichaam, dat zich onder de werking der zwaarte-
kracht om een horizontale as bewegen kan, op een aarnen-
gestelden of physischen slinger.
Indien figuur 2 eene doorsnede vau het lichaam voorstelt
met eeu vlak loodrecht op de as, die door het
puut O gaat, eu Z het zwaartepunt is, be-
schouwen wij de beweging op het oogenblik,
dat de lijn OZ een hoek x met de verticaal
maakt. De afstand van het zwaartepunt tot het
ophangpuut worde a genoemd.
Volgens de vergelijking , die iu de vorige § ge-
vonden is, heeft men voor de hoekversnelling
de waarde :
Fig. 2.(2).
Uit de waarde van q kunnen de versnelliugeu van alle
punten bepaald worden, en dus ook van F, dat op de lijn
OZ zoodanig gekozen is, dat:
a. M

waariu M de massa van het geheele lichaam beteekent. De
versnelling van F bedraagt:
jy —- (/ X OP = g sin x.
Het puut F beweegt zich, zooals uit deze formule blgkt,
op dezelfde wijze als een enkelvoudige slinger, die de lengte