Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
-IC'

■iSS
226 .
het oppervlak verwijderen en volgens een parabool zijn weg
vervolgen; wanneer dit niet het geval is, zal het punt
.steeds in dezelfde richting den geheelen cirkelomtrek be-
schrijven; de plaats waar in de eerste onderstelling de
massa het oppervlak verlaat, is uit de gegeven formulen
te berekenen.
§ 6. In de vorige beschouwing is de tijd, waarin de
beweging plaats heeft, nog niet gevonden ; deze berekening
kan alleen bij bijzondere onderstellingen zonder behulp van
hoogere wiskundige afleidingen geschieden. Onderstel-
len wij, dat een stoffelgk punt onder de werking der
zwaartekracht zich langs een zeer kleinen boog (figuur 3)
bewege. In plaats van den vasten cilinder denken wy ons
het punt door een fijnen draad met het vaste punt O
verbonden, zoodat het gewicht van dien draad buiten be-
schouwing kan blijven. Een stoftelijk punt, dat zich op
deze wijze beweegt, wordt eeu teiskundige slinger genoemd.
De tyd, die noodig is om den boog te doorloopen, noemt
men den slingerduur. In het punt F der baan is de
kracht, die de beweging veroorzaakt, Gsina-, en is volgens
de raaklijn gericht. By zeer kleine bogen mag men zonder
groote onnauwkeurigheid voor den sinus den boog zeiven in
de plaats stellen. Bij deze onderstelling kan worden aange-
nomen , dat de slinger zich bewege onder den invloed eener
kracht, waarvan de grootte in elk punt evenredig is met
den boog, die doorloopen is, gerekend vau het vaste puut
A. Hoe kleiner de boog BAD' is, des te minder zal hij