Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'229
Keeren wij terug tot het geval, dat in § 1 is behan-
deld, en bepalen wy de beweging, als de wrijvings-coëffieient
der beweging f wordt genoemd.
üe verticale drukking is : G — AT siu « , dus de wrijving:
l\G — it'sin«). De kracht, welke het lichaam over het
vlak zal bewegen, is:
ICcos a —/-(G —K,sina)...... (4),
uit welke de versnelling, dus ook de snelheid eu de door-
loopen baan in een gegeven tijd kunnen gevonden worden.
Een lichaam, dat op een hellend vlak aan de werking
van zijn gewicht onderworpen is, zal ook als de wrijving
in rekening gebracht wordt, eeue eenparig veranderlijke
beweging verkregen; maar de snelheid zal nu niet onaf-
hankelijk van den liellingshoek wezen, daar met deze de
loodrechte drukking en dus ook de wrijving gewijzigd wordt.
§ 4. Wanneer een lichaam gedwongen wordt, om zich
langs een gebogen oppervlak te bewegen, zal de drukking,
die het oiulervindt, niet zooals bij eeu plat vlak, eene stand-
vastige waarde hebben. Zelfs als de wrijving buiten rekening
gelaten wordt, hangt de drukking zoowel van de snelheid
Fig. 3.
iils van den vorm van het vlak af. Gemakkelijk is dit aan te
toonen bij een stoffelijk punt, dat onder den invloed der