Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'222
_ I / 2 liC

9
volgens de formule 4 hoofdstuk I.
Als het lichaam langs het vlak AB glijdt, is de tijd:
...........(3).
g sin a sin a (j
Indien in het zwaartepunt, behalve het gewicht, nog
eene andere kracht in willekeurige richting werkt, moet
men, om de beweging te bepalen, ook deze kracht in
richtingen loodrecht op het vlak en evenwijdig met het
vlak ontbinden. Eerstgenoemde zou alleen de drukking
wijzigen, maar geen invloed hebben op de beweging;
de component evenwijdig met het vlak moet bij G" ge-
voegd woi-den, om de beweging te leeren kennen.
§ 3. Als de wrijving in rekening gebracht wordt, moet
men weten, hoe deze van de beweging afhangt. Wij heb-
ben in hoofdstuk X § 10 gezien, dat als een lichaam onder
de werking van zijn gewicht zich op een horizontaal vlak
bevindt, niet elke horizontale kracht beweging zal teweeg-
brengen, hoe verder de kracht, die de wrijving overwint,
van den aard der oppervlakken en van de loodrechte drukking
afhankelijk is.
Men heeft waargenomen, dat als eene standvastige hori-
zontale kracht het lichaam eenmaal in beweging heeft ge-
bracht over een horizontaal vlak, die beweging eenparig
veranderlijk is; daaruit volgt, dat ook de kracht, die de
beweging tegenwerkt: de wrijving, eene .standvastige waarde
moet hebben en dus onafhankelgk is van de snelheid der
beweging. De wrijving in den toestand van beweging volgt
dezelfde wetten, als in den toestand van rust, maar de
wrijvings-coëfïicient heeft eene eenigszins kleinere waarde;
er is eene grootere kracht noodig om een voorwerp in be-
weging te brengen , dan om , als het eenmaal zich beweegt,
de wrijving te overwinnen.