Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
221
eu aaiineujeii, dat alleen de kraclit G" = G siu « werkt.
Zij verfKirzaakt eeue eenparig veranderlijke beweging,
waarvan do ver.snelling bepaald wordt ■ uit de algemeene
formule :
P — ^
als m de massa van het lichaam vocn-stelt. Dit geeft:
G sin
/' = —— = <1 sin a
G

Wanneer het lichaam langs het vlak van 7? naar ,4 valt,
is volgens de algemeene formulen der eenparig verander-
lijke beweging, de snelheid, waarmede het in A komt:
V = <! sin a X A13.
BC
Maar AJ!
sm «
dus V =1^/2 .<7 X BC
(2).
De snelheid is onafhankelgk van den hoek, dien het vlak
met den horizon maakt, en dezelfde of het lichaam vrij vau
de hoogte BC gevallen ware. Men zal gemakkelijk inzien,
dat wanneer het voorwerp langs verschillende hellingen onder
de werking van zgn gewicht van B naar A gevallen ware,
toch de snelheid, met welke het in dit punt aankomt,
steeds even groot zou wezen, en uitgedrukt zou worden
door de formule (2). Indien men het aantal hellende vlak-
ken onbepaald laat toenemen, blijft de uitkomst altgd de-
zelfde, en dus ook als de beweging langs een gebogen vlak
onder den invloed der zwaartekracht van B naar A plaats
heeft.
De tijden , waarin de verschillende wegen doorloopen wor-
den, zijn echter verschillend. Indien bv. het lichaam vrij
vau de hoogte BC valt, is en dus de tijd: