Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'216
den aequator wordt waargenomen, n de versnelling, welke
bestaan zou, als de aarde zich niet bewoog.
De zaak, waarover hier gehandeld is, wordt dikwijls op
andere wijze voorgedragen: men zegt, dat op het lichaam
tengevolge van de dagelijksche beweging der aarde eene
middelpuntvliedende kracht werkt, eene kracht dus, die het
volgens den straal der aarde van het oppervlak tracht te
verwijderen, en de zwaarte tegenwerkt. Zulk eene mid-
delpuntvliedende kracht werkt niet op het lichaam: zij
is eene geheel denkbeeldige kracht, die men alleen heeft
ingevoerd, om de voorstelling eenvoudiger te maken, om
gevallen van beweging tot die van evenwicht terug te voe-
ren. Men kan de beweging der aarde buiten rekening laten,
wanneer men in plaats van deze eene kracht invoert gelijk
en tegengesteld aan die, welke voor de beweging noodig
was. Men kan dus een voorwerp op den evenaar in rust
beschouwen, als men er er eene kracht op laat werken
m w^ R in tegengestelde richting met de zwaarte. Wg
volgen hier eene overeenkomstige redeneering als iu hoofd-
stuk X. Daar zagen wij, dat als eeu lichaam op een vlak
geplaatst is, men zich dit vlak weg kau denken als men in
plaats daarvan de drukking invoert, die zijn werking op het
lichaam vervangt. Hier wordt de beweging weggedacht,
en in plaats daarvan eene kracht gesteld.
Als in figuur 3, N de noordpool, Z de zuidpool en de
cirkel AOA' den evenaar der aarde voorstellen, zal BCD'
een parallel-cirkel wezen. De punten aan den omtrek van
dezen cirkel hebben dezelfde breedte, die wij a noemen,
terwijl de straal BC van dezen cirkel met r worde aan-
geduid.
Een lichaam, dat op de breedte a gelegen is , heeft dus
tengevolge van de draaiing der aarde eene versnelling in de
richting van BC, welker grootte to^ r is. Het komt weer
op hetzelfde neer of eene middelpuntvliedende kracht in de
richting van CB de aantrekkingskracht tegenwerkte. De ver-
snelling y werkt in de richting van den straal BO. De
component van de versnelling der middelpu:^vliedende kracht